Werkgevers


2017- heden: Consulent Erfgoed en Beleving | Educatie – Erfgoedhuis Zuid-Holland
Verantwoordelijk voor het cultuureducatiebeleid op de provinciale erfgoedthema’s. (In-company) cursussen op het gebied van tentoonstellingsprojectmanagement en cultuureducatie.

2016-2017: Teamleider opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming – Haagse Hogeschool.
Teamleider docententeam, betrokken bij fusietraject voor nieuwe opleiding Social Work, projectleider accreditatieprocedure, docent van de vakken Maatschappelijk en Cultureel Ondernemen en Vrijwilligersmanagement.

2005 – 2007: Provinciaal projectleider Erfgoedspoor bij Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Verantwoordelijk voor de opzet van het provinciale project Erfgoedspoor met lokale samenwerkingsverbanden tussen scholen, gemeenten en erfgoedinstellingen.

Logo erfgoedhuis Zuid Holland

1998 – 2005: Projectleider Erfgoed Actueel, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Projectleider van landelijke projecten op het gebied van primair onderwijs (Erfgoed à la Carte), voortgezet onderwijs (Erfgoedkoepels en onderwijs), collectiemobiliteit musea (Collecties in de Klas). Lid van de landelijke werkgroep Cultuur en School van OCW.

Logo Rijksoverheid

1991 – 1998: Diverse functies binnen Historisch Museum Rotterdam
Onderwijscoördinator, tentoonstellingsprojectleider, interim hoofd afdeling communicatie in Historisch Museum Rotterdam (Schielandshuis en De Dubbelde Palmboom).

 

Museum Rotterdam