Advies, onderzoek & meer

2019-2020: Adviseur cultuurplatform – Gemeente Midden-Delfland

2013-2015: Programmanager Project Blauw – Gemeente Delft

Project Blauw is een citymarketingproject waarin het wereldwijde icoon Delfts Blauw en de stad Delft worden gepromoot, met inspirerende samenwerkingsprojecten binnen de stad en met keramiekpartners wereldwijd.

2011: Projectleider expertmeetings erfgoedsector – Fonds voor Cultuurparticipatie

Drie expertmeetings met deskundigen uit de erfgoedsector over actuele ontwikkelingen op het gebied van participatie, cultuureducatie en vrijwilligersbeleid.

2011: Haalbaarheidsonderzoek Augmented Reality en Archeologie – Gemeente Vlaardingen

Onderzoek naar de mogelijkheden om de rijke archeologische geschiedenis van Vlaardingen beeldend te maken voor inwoners, leerlingen en toeristen.

2008: Onderzoek en advies educatie Hollandse Waterlinie – Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Hollandse Waterlinie loopt door vijf provincies. Advies hoe educatieprogramma’s op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe gezamenlijk materiaal kan worden ontwikkeld.