Nevenfuncties

2014 – heden  Bestuurslid Geuzenpenning Vlaardingen

2009 – 2012    Bestuurslid Midden-Delfland Vereniging

2008 – 2012    Lid redactieraad Combinatiefuncties – Cultuurcoaches, Ministerie VWS/OCW

2009 – 2009    Adviseur subsidiecommissie Overgangsregeling Cultuureducatie, Fonds voor Cultuurparticipatie

2006 – 2008    Adviseur subsidiecommissie Cultuureducatie, Mondriaan Stichting

2006 – 2006    Panellid discussie erfgoededucatie, Raad voor Cultuur

2005 – 2005    Panellid discussie cultuureducatie van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur

2005 – 2008    Lid subsidiecommissie Cultuur en School, Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam